Werken bij

UWV

UWV

Amsterdam

Profiel

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij verzorgen in Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Ook biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. UWV wil, samen met onze partners, verschil maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we voor inkomen.

Vacatures per provincie

Vacatures per opleidingsniveau

Vacatures per carriereniveau

Vacatures per uren

Vacatures per Branche

Vacatures per Functiegroep

DESIGN & DEVELOPMENT

HOSTING BY